Namiřte kameru svého chytrého telefonu na výrobní štítek. Jakmile bude QR kód rozpoznán, automaticky se zobrazí dokumentace k danému rozváděči.


Vytvořeno firmou BONEGA, promyšleno pomocí Webové režie, 2018