Ověření návrhu rozváděče online

(dříve typové zkoušky)

Předejděte zbytečnému zamítnutí rozvodnice DBO při revizi. Sestavte ji pomocí online konfigurátoru a získejte tak výrobní štítek včetně příslušné dokumentace. Veškerá vygenerovaná dokumentace odpovídá ČSN EN 61439-3 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2), účinné od 22. 03. 2015.

Sestavit nový rozváděč Načíst dokumentaci

Novinka: Aplikace nyní automaticky generuje uživatelské popisky včetně barevného značení fází

Jak získat ověření návrhu pro rozváděč za pár minut?

Zvolte jaké přístroje a v jakém zapojení mají v rozváděči býtProgram automaticky spočítá nejhorší možné zatížení dané kombinace a nabídne vhodné skříněV čelním pohledu rozmístěte přístroje do skříněDoplňte firemní údaje, které si přejete mít uvedeny v dokumentechVeškerou vyhotovenou dokumentaci obratem zašleme na Váš email

Časté dotazy

Jakékoli, které odpovídají příslušným nařízením. V případě, že program nenabízí Vaši oblíbenou skříň, tak se s námi prosím spojte.
Ano, i pro tyto krizové situace je program vhodný (za podmínky, že zabudovaná skříň odpovídá ČSN EN 61439-3).

Obojí je možné pomocí těchto kroků:

 1. Ujistěte se, že skříň danou změnu vůbec prostorově umožňuje.
 2. Dle ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2) je nutné postupovat jako u nového rozváděče
 3. Celý proces sestavování nemusíte provádět znovu. Načtěte si původní zapojení podle jedinečné internetové adresy (odkazu) nebo pomocí QR kódu z výrobního štítku. Tím se dostanete do části „Zapojení“. Zobrazí se vám původní návrh rozložení přístrojů, ve kterém provedete požadované změny a pak již rozvaděč dokončíte obvyklým způsobem. Rozšíření nebo změna obsahu rozváděče je tak velmi jednoduchá.
 4. Program automaticky vypočítá tepelné ztráty a nabídne vhodné skříně. Vyberte stejnou značku a typ skříně Vašeho existujícího rozvaděče. Pokud program danou skříň nenabídne, dané úpravy zvýšily tepelné zatížení nad limit pro danou skříň. V takovém případě budete muset vyměnit i skříň nebo z požadovaných úprav slevit.
 5. Dokončete proces generování dokumentace. Nezapomeňte rozvaděč opatřit novým výrobním štítkem, který jste obdrželi na Váš email
Použití je nutné tehdy, pokud rozváděči nepředchází opatření pro snížení hodnoty přepětí (viz. také montážní pokyny). Pro případy, kde je tato podmínka splněna lze navrhnout rozváděče bez přepěťové ochrany.
Tehdy, kdy navrhovanému rozváděči předchází elektroměrová skříň s hlavním jističem. Řešení je v souladu s normou ČSN EN 61439 a s běžnou praxí.
Nestane se vůbec nic. Dokumenty však zůstanou u nás archivovány.
 1. Obecné informace
 2. Charakteristiky rozhraní
 3. Schémata
 4. Montážní pokyny
 5. Protokol o kusovém ověřování
 6. Výrobní štítek s QR kódem
 7. ES prohlášení o shodě
 8. Návod na použití
 9. Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení Vašemu prodejci
 1. Současné odpojení fáze a středního pracovního vodiče vylučuje nebezpečí úrazu el. proudem, který se může za určitých podmínek i ve středním vodiči objevit. Přečíst celý článek
 2. Pro případy,kdy je více jističům předřazen jen jeden proudový chránič, lze poruchu eliminovat i s laikem (uživatelem) jen po telefonu a umožnit tak fungování ostatních okruhů. Přečíst celý článek
 3. Je to mimořádně rychlá cesta při hledání poruchy.
Ano, 7 místné montážní označení (písmena a čísla) lze zadat ve formuláři ve 4 kroku „Firemní údaje“, což se „propíše“ se do výrobního štítku i do prohlášení.

Pozor, pokud vytváříte více shodných rozvaděčů najednou (jejich počet uvedete ve 4 kroku „Firemní údaje“ do kolonky „Počet skříní se zvolenou konfigurací“, budou mít všechny stejné montážní číslo. V případě, že potřebujete mít pro několik obsahově stejných skříní odlišné montážní číslo, tak se musí rozvaděč udělat velmi jednoduše znovu. Stačí načíst rozvaděč podle jedinečné adresy (odkazu) z výrobního štítku a kliknout na tlačítko „Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji“.
Celý rozvaděč určitě nemusíte sestavovat znovu. Úprava je relativně jednoduchá. Stačí načíst původní zapojení podle jedinečné internetové adresy (odkazu) nebo pomocí QR kódu z výrobního štítku. Tím se dostanete do části „Zapojení“. Zobrazí se vám tedy původní návrh rozložení přístrojů, ve kterém provedete požadované změny a pak již rozvaděč dokončíte obvyklým způsobem.
 • Celý proces získání ověření návrhu (typové zkoušky) trvá přibližně 10 minut
 • Nevyplňujete nic 2x nebo zbytečně zdlouhavě
 • Vše, co lze odvodit, je doplněno automaticky
 • Veškerou dokumentaci k výrobě rozváděče obdržíte obratem na email
 • Dokumentace odpovídá souboru norem řady ČSN EN 61439
 • Podrobný návod ke stažení

Vytvořeno firmou BONEGA, promyšleno pomocí Webové režie, 2017