Ověření návrhu rozváděče online

(dříve typové zkoušky)

Předejděte zbytečnému zamítnutí rozváděče při revizi. Sestavte rozváděč pomocí online konfigurátoru a získejte tak "štítek rozváděče" včetně příslušné dokumentace. Veškerá vygenerovaná dokumentace odpovídá ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2), účinné od 22. 03. 2015.

Sestavit nový rozváděč Upravit předdefinovanou sestavu

Novinka: Celkem je nyní k dispozici 104 typů rozváděčových skříní a desítky jejich modifikací.

Jak získat ověření návrhu pro rozváděč za pár minut?

Zvolte jaké přístroje a v jakém zapojení mají v rozváděči býtProgram automaticky spočítá nejhorší možné zatížení dané kombinace a nabídne vhodné skříněV čelním pohledu rozmístěte přístroje do rozváděčové skříněDoplňte firemní údaje, které si přejete mít uvedeny v dokumentechVeškerou vyhotovenou dokumentaci obratem zašleme na Váš email

Časté dotazy

Jakékoli, které odpovídají ČSN EN 61439-3. V případě, že program nenabízí Vaši oblíbenou skříň, tak se s námi prosím spojte a společně ji do systému zařadíme.
Ano, i pro tyto krizové situace je program vhodný (za podmínky, že zabudovaná skříň odpovídá ČSN EN 61439-3).

Obojí je možné pomocí těchto kroků:

 1. Ujistěte se, že skříň danou změnu prostorově umožňuje.
 2. Dle ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2) je nutné postupovat jako u nového rozváděče
 3. Vytvořte v naší online aplikaci nový rozváděč s finálním zapojením přístrojů po požadovaných úpravách
 4. Program automaticky vypočítá tepelné ztráty a nabídne vhodné skříně. Vyberte stejnou značku a typ skříně Vašeho existujícího rozvaděče. Pokud program danou skříň nenabídne, dané úpravy zvýšily tepelné zatížení nad limit pro danou skříň nebo danou skříň program nemá ještě v databázi. V takovém případě nám zašlete technické parametry a certifikát skříně a my ji obratem doplníme.
 5. Dokončete proces generování dokumentace. Nezapomeňte rozvaděč opatřit novým výrobním štítkem, který jste obdrželi na Váš email
Použití je nutné tehdy, pokud rozváděči nepředchází opatření pro snížení hodnoty přepětí (viz. také montážní pokyny). Pro případy, kde je tato podmínka splněna lze navrhnout rozváděče bez přepěťové ochrany.
Tehdy, kdy navrhovanému rozváděči předchází elektroměrová skříň s hlavním jističem. Řešení je v souladu s normou ČSN EN 61439 a s běžnou praxí.
Nestane se vůbec nic. Dokumenty však zůstanou u nás archivovány.
 1. Obecné informace
 2. Charakteristiky rozhraní
 3. Schémata
 4. Montážní pokyny
 5. Protokol o kusovém ověřování
 6. Výrobní štítek s QR kódem
 7. ES prohlášení o shodě
 8. Návod na použití
 9. Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení Vašemu prodejci
 1. Současné odpojení fáze a středního pracovního vodiče vylučuje nebezpečí úrazu el. proudem, který se může za určitých podmínek i ve středním vodiči objevit. Přečíst celý článek
 2. Pro případy,kdy je více jističům předřazen jen jeden proudový chránič, lze poruchu eliminovat i s laikem (uživatelem) jen po telefonu a umožnit tak fungování ostatních okruhů. Přečíst celý článek
 3. Je to mimořádně rychlá cesta při hledání poruchy.
 • Celý proces získání ověření návrhu (typové zkoušky) trvá přibližně 10 minut
 • Nevyplňujete nic 2x nebo zbytečně zdlouhavě
 • Vše, co lze odvodit, je doplněno automaticky
 • Veškerou dokumentaci k výrobě rozváděče obdržíte obratem na email
 • Dokumentace odpovídá souboru norem řady ČSN EN 61439

Vytvořeno firmou BONEGA, promyšleno pomocí Webové režie, 2016